Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-13 11:32:04
argentyna, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Argentyński urząd patentowy ma duże opóźnienie w rozpatrywaniu zgłoszeń wynalazków - około ośmiu lat.

 

 

W Argentynie ochrona praw własności przemysłowej obejmuje:

  • wynalazki i patenty: państwo przyznaje wynalazcy prawo wyłączności na wynala­zek na 20 lat
  • wzory użytkowe: ochrona przez 10 lat
  • wzornictwo przemysłowe: prawo ochronne trwa pięć lat od daty dokonania zgłosze­nia. Istnieje możliwość dwukrotnego zwiększania ochrony (o pięć lat) do maksymal­nego okresu ochronnego - 15 lat
  • znaki towarowe: są rejestrowane na 10 lat i ich ważność może być przedłużana co 10 lat na czas nieokreślony. Warunkiem jest, by przy następnym przedłużaniu o 10 lat ważności, znak towarowy był używany przez poprzednie pięć lat
  • oznaczenia geograficzne i ich nazwy pochodzenia: regulują te kwestię liczne nor­my prawne

W Argentynie za ochronę praw własności przemysłowej i stosowanie norm prawnych w tym zakresie odpowiada państwowy Narodowy Instytut Własności Przemysłowej - INPI (hiszp. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

Ochrona praw własności przemysłowej w Argentynie podlega nor­mom przewidzianym w umowach międzynarodowych, takich jak: ADPIC (TRIPS - ang. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Konwencja paryska, Konwencja berneńska oraz legislacji krajowej.

 

Prawo patentowe

 

Normy prawne: Ustawa 24481, Ustawa 25859, Ustawa 24766. Ustawodawstwo zezwala min. na marketing lekarstw „podobnych", do tych, które zostały już przetestowane.

Argentyna przystąpiła do Układu o współpracy patentowej (Układ PCT), ale nie został on zatwierdzony przez Senat od 1998 r.

 

Prawo o znakach handlowych

 

Normy prawne: Ustawa 22362, Ustawa 25986, Ustawa 25649. Obowiązująca ustawa z 1980 r. nie została uaktualniona. W tym zakresie wykazuje się argentyński urząd celny, który stworzył specjalny departament do zwalczania fałszerstwa znaków handlowych, ale dotyczy to głównie importu.

 

Prawo autorskie

 

Najważniejsza jest ustawa 11723 z 1933 r. z późniejszymi nowelizacjami.

 

Oznaczenia geograficzne

 

Ustawodawstwo w ramach Mercosur nakłada obowiązek tłumaczenia etykiet towarów na języki hiszpański i portugalski, co w przypadku oznaczeń geograficznych może wprowadzać w błąd konsumenta.

Poza tym zezwala się na zwrot „typu" do określania towarów, np. „ser typu parmeggiano".