Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Co kupić, a co sprzedać

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-13 11:59:09
argentyna, handel, eksport, import, gospodarka, polska

Najważniejszym partnerem handlowym Argentyny jest organizacja Mercosur, której udział w całości eksportu wynosi ok. 25 proc., a importu ok. 34 proc. Argentyna to drugi, po Brazylii, partner handlowy Polski w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

 

 

Dla Argentyny głównymi rynkami zbytu są: Brazylia (21 proc. całości eksportu), Chiny (9 proc.), Chile (6,5 proc.) i Stany Zjednoczone (5 proc.). Najwięksi dostawcy towarów na rynek argentyński to: Brazylia (31 proc. całości importu), Chiny (14 proc.) i Stany Zjednoczone (11 proc.).

 

źródło: Bank Światowy (marzec 2015 r.)
 

Argentyński bilans handlowy pierwszych 10 miesięcy 2013 r. osiągnął nadwyżkę w wysokości 7, 8 mld dol. (o 27 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2012 r.) Zarówno eksport, jak i import odnotowały wzrost, odpowiednio o 4 proc. i 10 proc.

 

źródło: Bank Światowy (marzec 2015 r.)
 

Dane za 2013 r. pokazują istotny, o 33 proc., spadek poziomu rezerw banku centralnego w stosunku do poziomu w roku poprzednim. Na koniec stycznia 2014 r. wyniosły 28 mld dol.

 

Handel z Polską

 

Argentyna jest drugim, po Brazylii, partnerem handlowym Polski w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W 2013 r. odnotowano wzrost polskiego eksportu o 25 proc. w stosunku do roku 2012.

W roku 2013 po raz kolejny odnotowaliśmy ujemne saldo w wymianie handlowej między Polską a Argentyną, wynikające z masowego importu pasz sojowych do Polski, wartość importu tego towaru sięga 659 mln dol., co stanowi ponad 80 proc. całego importu z Argentyny do Polski.

Zgodnie ze wstępnymi danymi INSIGOS za 12 miesięcy 2013 r. polski eksport wyniósł 143 mln dol. i wzrósł o 25 proc. w stosunku do roku 2012. Import zaś spadł o 11 proc. i wyniósł 805 mln dol. Ujemny bilans handlowy wyniósł - 661 mln dol.

 

 

Wartość obrotów handlowych w latach 2004 – 2013 (mln dol.)

 

2002r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007r.

2008r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012

2013*

Obroty

99,5

217,5

341,9

491,5

569,2

721

894

758,3

702,6

900,7

1.023

948,7

Eksport

10,1

24,6

33,6

76,9

62,9

67,4

106, 4

47,2

82,8

101,8

114,8

143,6

Import

89,4

192,9

308,3

414,7

506,3

653,7

787, 7

711,1

619,8

789,8

908,2

805,1

Saldo

-79,3

-168,3

-274,7

-337,8

-443,4

-586,3

-681

-663,9

-537

-697

-793

-661

Na podstawie informacji Ministerstwa Gospodarki, dane za 2013 r.

 

Polska eksportuje do Argentyny głównie kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub ze stali niestopowej, piece, kuchnie, ruszty i kuchenki, nawozy oraz papier i tekturę. Importujemy głównie makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju sojowego, orzeszki ziemne, owoce cytrusowe oraz filety rybne i pozostałe mięso rybie.

Ujemne saldo wymiany z Argentyną ma charakter strukturalny, który bezpośrednio wynika z wprowadzonego w UE zakazu karmienia bydła mączką pochodzenia zwierzęcego. Skutkuje to masowymi zakupami pasz sojowych.

Z porównania statystyk handlu zagranicznego Argentyny i Polski należy wnioskować, że znaczna część polskiego eksportu do tego kraju jest dokonywana za pośrednictwem firm zagranicznych (via Hamburg lub Rotterdam).

 

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

 

Eksport do Argentyny napotyka na bariery, zarówno taryfowe, jak i pozataryfowe. W szczególności należą do nich: wysokie obciążenia celne, rygorystyczne przepisy sanitarne i weterynaryjne, zakaz importu niektórych towarów oraz kontyngenty i licencje importowe. Nieautomatyczne licencje importowe są szeroko stosowane, a importerzy muszą uzyskać każdorazowo zezwolenie na import.

Uwzględniając warunki dostępu towarów pochodzących z Unii Europejskiej, na szczególną uwagę zasługuje decyzja SENASA (argentyńskiego urzędu sanitarnego i jakości produktów rolno spożywczych) o wprowadzeniu w 2007 roku systemu prelistingu, aby umożliwić firmom unijnym eksport żywności pochodzenia zwierzęcego do Argentyny.

Według nowego systemu każdy produkt powinien być zaakceptowany oddzielnie, a wymogi będą zależeć od kraju jego pochodzenia. W przypadku Polski, automatycznie systemem prelistingu objęto produkty z mleka krowiego. Wynegocjowano weterynaryjne świadectwa zdrowia na eksport piór i pierza oraz żelatyny i kolagenu.