Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Co warto wiedzieć o gospodarce

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jan Włodarczyk | 2016-01-27 16:08:36
argentyna, pkb, bezrobocie, inflacja, gospodarka

Historia współczesnej Argentyny to czasy dynamicznego rozwoju i bogactwa, ale też stagnacji, hiperinflacji i bankructwa. Sytuacja gospodarcza się poprawia, ale wciąż daleka jest od ideału.

 

 

Gospodarka Argentyny tradycyjnie opiera się na zasobach bogactw naturalnych i przemyśle rolno-hodowlanym. Charakteryzuje ją też protekcjonizm połączony z interwencjami państwa., np. na rynku walutowym. Przez lata kraj borykał się i boryka wciąż z wysoką inflacją, dewaluacją, deficytem budżetowym.

15 września 2014 roku, rząd argentyński przedstawił w parlamencie plan budżetu na 2015 rok. Przewiduje on wzrost gospodarczy na poziomie 2,8 proc., inflacja ma nie przekroczyć 15,6 proc., a średni kurs wymiany dolara wyniesie 9,45 peso. Zgodnie z oficjalnymi szacunkami eksport Argentyny osiągnie 82,420 mld dol., a import 73,223 mld dol., pozostawiając tym samym nadwyżkę w bilansie handlowym w wysokości 9,197 mld dolarów.

Podatki w 2015 roku dadzą o 28,1 proc. więcej wpływów do budżetu niż w roku 2014 i o 30,02 proc. więcej w relacji do PKB. Budżet przewiduje 1-proc. deficyt. Najwięcej wydatków - 35,5 proc. - przeznaczono na świadczenia społeczne. Bezrobocie w kraju sięga ok. 7 proc.

 

źródło: Bank Światowy (marzec 2015 r.)

 

Należy podkreślić, że budżet na 2015 rok nie uwzględnia zobowiązań Argentyny wobec zagranicznych wierzycieli, czyli płatności na rzecz Klubu Paryskiego i zobowiązań wobec obligatariuszy.

Warto przypomnieć, na początku lat 90-tych przeprowadzono w Argentynie głębokie reformy: zliberalizowano handel zagraniczny i wewnętrzny, sprywatyzowano 90 proc. przedsiębiorstw państwowych, wzmocniono nadzór bankowy, dokapitalizowano banki, uproszczono system podatkowy.

Najbardziej spektakularną częścią pakietu reform było wprowadzenie nowego systemu monetarnego, tzw. currency board, w ramach którego argentyńskie peso stało się w pełni wymienialne i sztywno powiązane z dolarem w stosunku 1:1. Pozwoliło to zerwać z galopującą inflacją, zdecydowanie obniżyć stopy procentowe i stopniowo odbudowywać zaufanie dla pieniądza.

Po dziesięciu latach gospodarka argentyńska jednak zbankrutowała, a peso zerwało więź z dolarem. Przyczyną były niedokończone reformy. Rozdawnictwo budżetowe doprowadziło do rosnącego deficytu oraz zwiększania wydatków na spłatę zagranicznego zadłużenia kraju. W 2002 r. PKB Argentyny spadł o 10,9 proc. Od 2003 r. następowała poprawa, w rezultacie w 2008 roku wzrost wyniósł już 6,8 proc.

Ostre wyhamowanie tempa wzrostu nastąpiło ponownie w wyniku światowego kryzysu w 2008 r. W 2009 r. rozwój gospodarczy Argentyny spadł do 0,9 proc. I znów po kilku latach gospodarka odżyła - w 2011 r. z wzrost poszybował do 9,2 proc., ale już rok później ponownie spadł do 2,6 proc. Wartość PKB liczony na jednego mieszkańca w 2012 r. wyniósł 11 tys. 558 dol. w porównaniu do 7 tys. 643 dol. w 2009 r.

źródło: Bank Światowy (marzec 2015 r.)
 

Argentyński model ekonomiczny oparty jest m.in. na kursie walutowym ustalanym administracyjnie. W gospodarce Argentyny ważną rolę odgrywa bowiem państwo.

Od lat gospodarka opiera się ona na słabym peso. Na niskim poziomie kurs peso utrzymują liczne interwencje banku centralnego na rynku walutowym. Kurs peso argentyńskiego został tak skalkulowany, że umożliwia opłacalny eksport przy jednoczesnym obciążeniu handlu specyficznym podatkiem eksportowym - tzw. retenciones.

Wpływy z tytułu retenciones mają istotne znaczenie dla skarbu państwa. Dzięki nim władze mogą dofinansowywać - ze względów społecznych - produkcję wielu towarów i świadczenie licznych usług. Chodzi tu w szczególności o ceny energii elektrycznej, wody i komunikacji (niskie ceny biletów i paliw dla autobusów).

Słabe peso wpływa też na poziom inflacji, a ta zalicza się do najważniejszych problemów gospodarki argentyńskiej. Według danych argentyńskiego urzędu statystycznego INDEC inflacja w 2013 r. wyniosła 10,9 proc., podobnie jak w trzech poprzednich latach. Inflacja w okresie 10 pierwszych miesięcy 2014 r. miała natomiast osiągnąć poziom 21,3 proc.

MFW publikuje oficjalne argentyńskie dane z adnotacją, że prywatni eksperci wskazują na inflację znacznie ponad dwa razy wyższą. Obecnie, w obliczu podejrzeń o manipulowanie statystykami gospodarczymi, MFW wraz z rządem argentyńskim pracują nad stworzeniem nowego krajowego wskaźnika wzrostu cen detalicznych.

Bank Światowy zaprzestał natomiast publikowania danych dotyczących inflacji w Argentynie. Niezależne wyliczenia mówią, iż inflacja sięgnęła 28 proc. w 2013 r. oraz 33,6 proc. w 2014 r., a więc była znacznie wyższa od oficjalnych danych podawanych przez państwowy urząd statystyczny INDEC.

Dla Argentyny bardzo istotna jest przynależność do regionalnej organizacji integracyjnej MERCOSUR. Oprócz Argentyny, tworzą ją: Brazylia, Urugwaj i Paragwaj oraz Wenezuela. Kraje te prowadzą handel między sobą na warunkach preferencyjnych.

Do głównych bogactw naturalnych Argentyny należą: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu, cyna, srebro, złoto, miedź, rudy, uran, siarka, mangan oraz sól kamienna.

 

 

Sektory o największym udziale w PKB


Rolnictwo

 

Ten sektor gospodarki ma duże znaczenie dla Argentyny. Dominuje rolnictwo ekstensywne. W latach 2011 - 2012 produkcję naczelnego argentyńskiego produktu - soi oszacowano na około 40 milionów ton (InfoBAE), choć rekordowo wysokie plony - 54 mln ton – przypadły na lata 2009 i 2010 (wpływy z tytułu opłat eksportowych, tzw. retenciones, na ten towar oszacowano wówczas na blisko 2 mld dol.).

Według raportu argentyńskiego Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli oraz Rybołówstwa w 2014 r. produkcja pszenicy sięgnęły 4 mln hektarów, co oznacza wzrost produkcji o 25 proc. Z danych wynikajacych z ministerialnego planu obejmującego siedem lat, żniwa mają osiągnąć rekordowy wynik ponad 135,1 mln ton, z czego 60 mln ton przypada na zboża, a 75 mln ton na rośliny oleiste. W latach 2012/2013 odnotowano najwyższy wzrost wielkości upraw, który w 2013 roku wyniósł 53 proc. w stosunku do danych z początku dekady.
 

Przemysł

 

Według danych argentyńskiego urzędu statystycznego INDEC we wrześniu 2014 r. produkcja przemysłowa spadła o 1,8 proc. w porównaniu do 2013 roku.

Dane z sierpnia 2014 r. obrazują znaczny spadek aktywności gospodarczej w stosunku do roku 2013, w sektorach: motoryzacyjnym (o 19,7 proc.), rafinerii ropy naftowej (o 3,9 proc.) oraz tekstylnym (o 1,7 proc.). Rozwinęły się natomiast sektory: chemiczny (wzrost o 7,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego), tytoniowy (o 6,2 proc.), papierniczy (o 1,6 proc.) czy żywności (o 0,3 proc.).

W 2013 r. motorem rozwoju gospodarki był przemysł samochodowy (wzrost o 40,6 proc. wobec 2012 r.), który stanowił ponad 33 proc. całkowitego wzrostu produkcji. Z danych z października 2014 r. wynika, że produkcja samochodów spadła o 19,5 proc., ich sprzedaż o 40,43 proc., a eksport – o 14,3 proc. w stosunku do października 2013 r.

 

źródło: Bank Światowy (marzec 2015 r.)
 

 

Turystyka

 

Turystyka jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki Argentyny. Dane z 2013 r. wskazują spadek turystyki przyjazdowej o 7,1 proc. w stosunku do roku 2012. Odnotowano równoczesny spadek przychodów z turystyki w wysokości 460 mln dol. wobec roku 2012. W sumie w roku 2013 wpływy z turystyki przyjazdowej wyniosły 2,631 mld dol.

Sytuacja w branży się poprawiła, gdyż do sierpnia 2014 r. odnotowano wzrost liczby turystów o 6,2 proc. wobec sierpnia 2013 r. (INDEC).

 

Linki i kontakty

 

Ministerstwo Gospodarki i Finansów Publicznych

Adres: Hipólito Yrigoyen 250 – (C1086AAB) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 4349-5000 Link: www.mecon.gov.ar

Ministerstwo Planowania Federalnego, Infrastruktury i Usług

Adres: Hipólito Yrigoyen 250 piso 11º - (C1086AAB) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 4349-5710/12 Link: www.minplan.gov.ar

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, HandluZagranicznego i Wyznań

Adres: Esmeralda 1212 - (C1007ABR) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 4819-7320 Link: www.mrecic.gov.ar

Ministerstwo Przemysłu

Adres: Hipólito Yrigoyen 250 piso 11º - (C1086AAB) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 4819-7320 Link: www.mit.gob.ar

Ministerstwo Rolnictwa Hodowli i Rybołówstwa

Adres: Paseo Colon 982 - (C1063ACW) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 4349-2000 Link: www.minagri.gob.ar

Argentyńska Izba Handlowa

Adres: Av. Leandro N. Alem 36 - (C1003AAN) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 5300-9000 Link: www.cac.com.ar

Izba Importerów Republiki Argentyńskiej

Adres: Av. Belgrano 427, 7º piso - (C1092AAE) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 4342-1101 Link: www.cira.org.ar

Izba Eksporterów Republiki Argentyńskiej

Adres: Av. Roque Sáenz Peña 740, piso 1º - (C1035AAP) Buenos Aires

Telefon: (54 11) 4394-4482 Link: www.cera.org.ar


źródło: MG, PAP, Bank Światowy, MSZ




Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

ActCAD 2022 Pro (licencja wieczysta ESD)

ActCAD 2022 Professional (licencja wieczysta ESD) ActCAD PRO to nowoczesne oprogramowanie 2D/3...
Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Maszyny dla przemysłu odzieżowego, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla górnictwa i budownictwa, Maszyny dla metalurgii, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa Zobacz ofertę

ActCAD 2022 BIm (licencja wieczysta ESD)

ActCAD 2022 BIM (licencja wieczysta ESD) ActCAD BIM to nowoczesne oprogramowanie 3D CAD z funk...
Polska - Grodzisk Mazowiecki 2021-10-27 Dodał: Mariusz Ostrowski Handel, IT/ICT, Sektor kreatywny, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska Zobacz ofertę

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert