Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSektor urządzeń i wyposażenia medycznego w Argentynie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-10-15 17:53:56
analizy rynkowe

Sektor ten składa się w większości z małych oraz średnich przedsiębiorstw charakteryzujących się różnym stopniem rozwoju technologicznego. Spółki krajowe bardzo szybko adaptują się i przyswajają innowacje opracowywane przez firmy międzynarodowe dotyczące produktów, technologii oraz stylistyki. Pozwala im to na funkcjonowanie w dynamicznych niszach rynku międzynarodowego, gdzie rywalizacja określana jest poprzez zróżnicowanie i jakość produktu. Jej efektem jest produkcja dóbr takich jak między innymi inkubatory czy analizatory laboratoryjne.

Sektor urządzeń i wyposażenia medycznego obejmuje produkty (również jednorazowego użytku) związane z lecznictwem medycznym oraz hospitalizacją. Klasyfikacja ta nie obejmuje produktów farmakologicznych ani laboratoryjnych.

Na rynku urządzeń i wyposażenia medycznego współistnieje szeroka gama produktów, która w zależności od poziomu stosowanej technologii klasyfikowana jest na:

  • Produkty wysokiej technologii, produkowane przez firmy o największym wskaźniku R&D (Research and Development). Do najważniejszych z nich należą urządzenia i akcesoria stosowane w diagnostyce obrazowej, neonatologii, pulmonologii, anestezjologii, tlenoterapii oraz diagnostyce klinicznej i w wielu rodzajach implantów.

 

  • Produkty dojrzałej technologii, nie wymagające ciągłej innowacji, dzięki czemu niskie jest zapotrzebowanie nakładów finansowych tradycyjnie związany z tego typu inwestycjami. Sektor ten jest za bardziej chłonny na wejście na rynek małych oraz średnich firm. Podstawowymi produktami tego segmentu są igły i strzykawki, odzież, meble szpitalne oraz narzędzia niezbędne do pomiaru wzrostu oraz wagi.

 

 

Struktura argentyńskiego sektora urządzeń i wyposażenia medycznego

Sektor ten składa się w większości z małych oraz średnich przedsiębiorstw charakteryzujących się różnym stopniem rozwoju technologicznego. Spółki krajowe bardzo szybko adaptują się i przyswajają innowacje opracowywane przez firmy międzynarodowe dotyczące produktów, technologii oraz stylistyki. Pozwala im to na funkcjonowanie w dynamicznych niszach rynku międzynarodowego, gdzie rywalizacja określana jest poprzez zróżnicowanie i jakość produktu. Jej efektem jest produkcja dóbr takich jak między innymi inkubatory czy analizatory laboratoryjne.

Popyt na produkty sektora jest aktualnie dużo większy w związku z rosnącymi wydatkami na zdrowie spowodowanymi z kolei zwiększeniem usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia oraz wzrost średniej długości życia.

W Argentynie, produkcja oraz przechowywanie produktów, szczególnie sprzętu medycznego, jest kontrolowane przez Krajową Administrację Leków, Żywności i Technologii medycznych (ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), organizm odpowiedzialny za ustalanie norm obowiązujących producentów urządzeń i wyposażenia medycznego.

Liczba argentyńskich firm produkujących wspominane wyżej dobra oscyluje w granicach 400, z czego 70 należy do Izby Wyposażenia Szpitalnego Produkcji Argentyńskiej (CAEHFA- la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina). Do tej liczby należy dodać lokalne oddziały międzynarodowych firm, których celem jest zaopatrzenie regionalnego rynku. Istnieje jednocześnie grupa spółek, zajmujących się importem oraz wprowadzaniem produktów do obrotu na rynku wewnętrznym.

 

PRODUKCJA

Wartość rynku w 2013 r. szacowana była na 654 mln USD.

 

BILANS HANDLOWY

Argentyński eksport urządzeń medycznych (CN 90) wyniósł w 2013 r. ok. 186, 6 mln USD, a import aż 1, 6 mld USD. Wyzwaniem dla branży jest zastąpienie importu produkcją lokalną i zmniejszenie deficytu bilansu handlowego w sektorze.

  • EKSPORT

Eksport jest dość zróżnicowany, produkty najczęściej eksportowane z Argentyny to sprzęt do tlenoterapii oraz terapii oddechowej (18%), inkubatory dla niemowląt (10%), narzędzia oraz sprzęt medyczny (8%) oraz aparaty do inhalacji (8%).

W roku 2010, Brazylia, reszta krajów członkowskich Mercosur oraz Unia Europejska stanowiły najważniejszych importerów reprezentujących 43% całości. Do najważniejszych produktów eksportowanych do Brazylii znajdują się sprzęty do ozonoterapii. W przypadku pozostałych krajów Mercosur są to aparaty do tlenoterapii, inkubatory oraz narzędzia i sprzęt medyczny.

Najważniejsi eksporterzy oraz ich produkty to:

- MEDIX (Inkubatory, narzędzia oraz sprzęt medyczny, sprzęty przeznaczone do elektrodiagnostyki odzież oraz narzędzia chirurgiczne, np. rurki do drenażu, cewniki)

- TECME (Aparatura przeznaczona do ozonoterapii oraz terapii oddechowej)

PROMEDON (Artykuły oraz aparatura przeznaczona do protez. Instalacje oraz narzędzia medyczne)

INVESTIGACION APLICADA, SOC. INVAP (Aparatura rentgenowska)

SAN UP (Aparatura przeznaczona do inhalacji)

ECLERIS (Sprzęty przeznaczone do elektrodiagnostyki oraz ich elementy; Instalacje oraz narzędzia medyczne)

B Y W (Narzędzia oraz aparatura przeznaczona do protez dentystycznych. Instalacje oraz aparatura stomatologiczna)

SAGIMA (Instalacje oraz aparatura stomatologiczna, strzykawki do użytku dentystycznego)

CROVIL (Sprzęty do fizjoterapii)

SYNTHES ARGENTINA (Instalacje oraz sprzęty medyczne. Sprzęty oraz aparatura przeznaczona do leczenia złamań)

Warto podkreślić, że oprócz INVAP, wszystkie wymienione firmy to firmy małe oraz średnie (wartość całości ich produktów eksportowanych nie przekracza rocznie miliona USD). Jest to przykład na to, że sektor maszyn oraz urządzeń medycznych zaliczamy do sektorów małych, gdzie większość eksporterów to firmy małe oraz średnie, których wartość eksportu jest wciąż ograniczona, a różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży a całkowitymi kosztami zasobów zewnętrznych zużytych do produkcji (wartość dodana) jest wysoka, podobnie jak poziom technologiczny oraz możliwości rozwoju.

 

IMPORT

W latach 2003-2010, głównym źródłem importowanych sprzętów oraz maszyn medycznych były Stany Zjednoczone (32%), Niemcy (12%), Chiny (8%) oraz Japonia (6%). Najwyższą stopę wzrostu zanotowały produkty chińskie, osiągając 7 punktów procentowych na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Najważniejsi eksporterzy oraz ich produkty to:

- PHILIPS ARGENTINA (aparatura rentgenowska, aparatura przeznaczona do elektro diagnostyki oraz ekografii)

JOHNSON Y JONHSON MEDICAL (implanty wszczepiane do organizmu zastępujące ubytki wynikające z niepełnosprawności)

BOSTON SCIENTIFIC ARGENTINA (Implanty poszerzające tętnice, sondy, rurki przeznaczone do drenażu, cewniki)

MALLINCKRODT MEDICAL ARG. LTED (pulsoksymetry)

PRODUCTOS ROCHE QUIMICA E IND (pulsoksymetry)

BECTON DICKINSON ARGENTINA (rurkowate igły metalowe, strzykawki)

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA (rozruszniki serca, automatyczne defibrylatory serca)

PROMEDON (implanty wszczepiane do organizmu zastępujące ubytki wynikające z niepełnosprawności, protezy stawów, Części aparatury do elektro diagnostyki)

PROPATO HNOS. (Strzykawki plastikowe)

FILOBIOSIS (Rozruszniki serca i ich części, automatyczne defibrylatory serca)

 

 

BILANS HANDLOWY ARGENTYNA-POLSKA

Eksport urządzeń medycznych z Polski do Argentyny wyniósł w 2013 r. ok. 1,5 mln USD (w stosunku do 1,2 mln USD w roku 2012) i dotyczył przede wszystkim ciśnieniomierzy, przyrządów i urządzeń stosowanych w medycynie, chirurgii, stomatologii, termometry, oscyloskopy, urządzenia pomiarowe)

Eksport w okresie I-III 2014 wyniósł 353 584 USD (oscyloskopy, mierniki, przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii, termometry, ciśnieniomierze itp.)

Polska importuje z Argentyny głównie aparaturę elektromedyczną, przyrządy do badania wzroku, urządzenia ortopedyczne, elementy optyczne.

Import z Argentyny w 2013 r. wyniósł 71 937 USD, a w okresie I-III 2014 52 051USD

Zainteresowanie w Argentynie polskim sprzętem medycznym jest duże. Potwierdziły to zorganizowane we wrześniu 2012 r. targi ExpoMedical (targi produktów, wyposażenia i usług dla służby zdrowia), na których WPHI promował polską ofertę eksportową na własnym stoisku.

Nowoczesne urządzenia i sprzęt medyczny są branżą, która cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno miejscowych odbiorców, jak i polskich oferentów. Dzięki podjętym działaniom przez WPHI polskie firmy z sektora medycznego i kosmetycznego zgłosiły swoje zainteresowanie organizowaną imprezą i przesłały materiały promocyjne do zaprezentowania podczas targów.

Podczas targów dystrybuowany był wśród zwiedzających i wystawców przygotowany przez WPHI ˝Biuletyn Ekonomiczny˝ zawierający informacje o rozwoju medycyny, biotechnologii i służby zdrowia w Polsce. Biuletyn zawiera również szczegółowe informacje o polskich firmach oraz szczegóły dotyczące organizowanych w Polsce targów z branży medycznej. Stoisko WPHI na targach cieszyło się dużym zainteresowanie zarówno firm dystrybucyjnych, jak i indywidualnych przedstawicieli (w szczególności lekarzy różnych specjalności) z sektora medycznego w Argentynie i umożliwiło nawiązywanie nowych kontaktów.

Argentyna ogłasza regularnie międzynarodowe przetargi dotyczące branży farmaceutyków i urządzeń medycznych, które nasz Wydział umieszcza w Portalu Promocji Eksportu.

 

NORMY OBOWIĄZUJĄCE PRODUCENTÓW

W Argentynie, produkcja oraz przechowywanie produktów, szczególnie sprzętu medycznego, jest kontrolowane przez Krajową Administrację Leków, Żywności i Technologii medycznych (ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), organizm odpowiedzialny za ustalanie norm obowiązujących producentów urządzeń i wyposażenia medycznego podlegający bezpośrednio argentyńskiemu Ministerstwu Zdrowia

W celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, przedsiębiorstwo występujące o zezwolenie musi wykazać, że jest producentem lub importerem Produktów Medycznych (rozporządzenie 2319​​/02). Produkty są wpisywane do rejestru na podstawie Ustawy 2318/02.

Koncesja jest udzielana, jeśli firma uzyska Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 

ARGENTYŃSKIE STAWKI CELNE

Argentyńskie stawki celne w zakresie środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

Argentyna jest krajem o szczególnie rozbudowanym systemie protekcyjno- fiskalnym w handlu zagranicznym. Utrudnienia dla handlu wprowadzono zarówno w odniesieniu do importu, jak i do eksportu argentyńskiego, dla przyszłych eksporterów do Argentyny ważne więc jest otrzymanie potwierdzenia, że ich klient uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia na import.

Przechodząc do omówienia poziomu stawek celnych Argentyny w zakresie środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych, pragnę poinformować, iż aktualnie stawki celne KNU (klauzula najwyższego uprzywilejowania) w imporcie argentyńskim z UE dla produktów farmaceutycznych (kody unijnej taryfy celnej CN od 3001 do 3006) kształtują się w zakresie od 0 do 14% (przy czym stosunkowo niewielki jest udział stawek celnych w wysokości 0%).

W przypadku urządzeń medycznych (kody CN od 9018 do 9022) stawki celne KNU kształtują się na poziomie od 0 do 16%, przy czym więcej pozycji taryfowych objętych jest stawką 0% niż w przypadku farmaceutyków, niemniej jednocześnie większy jest górny pułap stawek celnych stosowanych dla poszczególnych towarów w zakresie 14-16%.

Na 33 grupy towarowe w zakresie wyrobów medycznych tylko w 4 grupach towarowych Argentyna stosuje 0% stawkę celną.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Spawarki TIG - Paton

Paton.pl to sklep internetowy firmy MasterWeld Sp. z o.o., gdzie dostępne są wszelkiego rodzaju s...
Polska - Rzeszów 2021-06-23 Dodał: MasterWeld Sp. z o. o. Handel, Budownictwo Zobacz ofertę

Zestaw do spawania - Paton

Paton to dobrze znana marka na rynku spawalniczym. Firma prowadzi własny sklep internetowy, gdzie...
Polska - Rzeszów 2021-06-23 Dodał: MasterWeld Sp. z o. o. Handel, Budownictwo Zobacz ofertę

Spawarki inwertorowe - Paton

PATON to marka, która od lat istnieje na polskim rynku i oferuje szeroki asortyment produktów spa...
Polska - Rzeszów 2021-06-23 Dodał: MasterWeld Sp. z o. o. Handel, Budownictwo Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert